dimecres, 24 de febrer del 2010

Un govern amb poca qualitat democràtica (2)

L’Ajuntament de Roquetes ha tingut des de l’inici de la democràcia, més per voluntat que per obligació normativa, la costum de fer un plenari ordinari (els que els grups de l’oposició poden interpel•lar al Govern mitjançant mocions o precs i preguntes) cada mes. S’havia fet sempre així, independentment de les majories, absolutes o no, que governessin la nostra ciutat, salvant comptades excepcions. D’altra banda, sempre s’havia contestat una pregunta d’un grup a l’oposició, be al mateix plenari o, com a màxim, al proper si no es disposava de la informació en aquell mateix moment. Doncs be, avui, TRES MESOS DESPRÉS DE L’ÚLTIM PLE ORDINARI (novembre del 2009), l’Alcalde ens convocava per tractar quatre punts a l’ordre del dia (d’aquells que solem anomenar temes menors o de tràmit), entre els que no n’hi havia cap d’àrees com Hisenda, ni Urbanisme. Això si, pensava el nostre grup, almenys avui  el regidor d’Hisenda (que també fa tres mesos que no convoca cap comissió informativa) contestarà la pregunta, que li vam fer al novembre, vers quin és el termini al que paga les factures el nostre ajuntament. També hi havia una altra pregunta pendent, en relació a la nova pagina web de l’Ajuntament.
Tots “il•lusionats”, deu minuts desprès de començar el Plenari, arribà el moment dels Precs i Preguntes. Li recordem al regidor que, de sobte, va sortir del seu aparent ensopiment i quedà trasbalsat. Sembla, que ha passat tant de temps, que no se’n recordava ni de la pregunta, ni de que tenia l'obligació legal i democràtica de contestar. Com no savia que respondre, ha contestat el que ha volgut, que (ho dic jo) ni és cert, ni és el que li preguntàvem. Desprès d’un inacabable diàleg per a “besugos” desistim. L’hi faig més preguntes i, amb la mateixa cara de fastig (una impressió meva) em dona llargues i no sap dir-me quan s’aprovarà LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2008, tampoc no sap dir-nos quan portarà a aprovació els PRESSUPOSTOS DEL 2010 (segons ell mateix havia dit, l’any passat, aprovar-lo abans de l’u de gener era el seu principal objectiu), i tampoc no sap dir-me perquè la modificació dels estatuts que regulen l’ús dels mitjans de comunicació municipals, APROVATS EL 30 DE DESEMBRE DE 2008, catorze mesos desprès, encara no s’ha publicat ni al BOP ni al DOGC, i per tant no es poden aplicar. Finalment, li recordem la pregunta de la pagina web de l’Ajuntament, i ens parla de la NASA, del CESID i de pirates informàtics, però, ara sí, acaba contestant la pregunta (suposem que amb exactitud), dient-nos que la nova web de l’Ajuntament, feta per una empresa de Roquetes, ha tingut un cost de zero euros, l’altra (que un hacker informàtic va piratejar) ens va costar, fa poc més o menys un any, 15 mil euros, pagats a una empresa de BCN.
Aquests comportaments que, al nostre Ajuntament, han estat habituals aquests dos anys i mig del govern polièdric d’ERC, C i U, PP i l’independent Alegret, ens desagraden, si; ens molesten, també; dificulten el nostre treball de control al govern, sens dubte; però per damunt de tot dibuixen un escenari de joc trampós amb les regles i tan sols aparentment democràtic. I això, n’estic convençut, no és el que esperen els ciutadans i ciutadanes d’aquells que som elegits per representar-los a les institucions.

P.D. Avui, davant la manca de respostes del regidor, ens adrecem a la interventora de l'Ajuntament, demanant el llistat informàtic de factures pendents al dia d'avui, ens demana temps per consultar-ho i, al cap d'una estona, ens diu que ho demanéssim per escrit, cosa que evidentment hem fet. Que pretenen?, ens preguntem, volen seguir amagant una informació a la que tenim tot el dret del mon d'accedir?. És tan greu la situació d'impagaments de l'Ajuntament, que no s'atreveixen a donar-nos la?. En fi, us seguiré informant.

Bona nit i bona sort.

Un govern amb poca qualitat democràtica (1)

Em sap mal dir-ho, però mai dos anys i mig havien donat tant per demostrar la insignificant qualitat democràtica d’uns governants, els del nostre Ajuntament, que dia a dia han anat superant-se a ells mateixos en unes formes de gestionar els interessos municipals mancades del més mínim respecte cap a l’oposició, opacitat absoluta d’informació, incapacitat per cercar el més mínim diàleg amb el principal grup municipal de l’Ajuntament (el nostre). Tampoc mai, al meu parer, s’havia gestionat una situació econòmicament tan complicada com l’actual des de la irresponsabilitat en la que es fa en aquest moments, especialment en àrees tan sensibles des del punt de vista econòmic, com son la d’urbanisme i més encara la d’hisenda. Però això ho deixarem per un altre dia.
Segurament, tothom interessat en la política municipal del nostre poble sap com es va gestar el pacte de govern a l’Ajuntament de Roquetes desprès de les eleccions del maig del 2007 que, com tantes altres anteriors, havien atorgat una victòria aclaparadora al PSC, per tant no hi insistiré. Moltes d’aquestes persones coneixen també la impossibilitat que el nostre grup ha tingut, des de l’inici de la legislatura, de tenir una comunicació, com els demes grups municipals, amb els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat mitjançant la revista i l’emissora municipals, davant l'incompliment flagrant de la llei de Règim Local, per part del govern municiapl. No insistiré en la qüestió. Tampoc, per a molts, serà nou que, malgrat el que diu la legislació, al grup municipal del PSC se l’ha obligat, des del primer plenari de la legislatura, a ocupar els escons de la sala de sessions municipal de forma separada (tres a cada punta de la messa) i, per tant no m’estendré en el tema.
Avui, però, el govern municipal, que presideix Paco Gas,  en el Plenari que hem celebrat aquesta tarda, ha arribat ja a un nivell de sublimació de com no hauria de funcionar mai, ni en cap cas, el màxim òrgan municipal de representació democràtica d'un Ajuntament que, certament, no te comparació possible en cap altra legislatura a Roquetes, d’ençà que recuperarem les llibertats democràtiques al nostre país, i aquí sí, m’explicaré abastament. Però, per no cansar-vos, ho faré amb una altra entrada.

Bona nit i bona sort.