dimarts, 2 d’agost del 2011

Vist des de Fora: L'endeutament i el dèficit municipalDeute dels tres últims anys de l’Ajuntament de Roquetes (Tarragona )
2008:
4,161,000
Euros
520.97
Per habitant

2009:
5,068,000
Euros
634.53
Per habitant

2010:
6,246,000
Euros
782.02
Per habitant

POBLACION:
7,987
(any 2009)(*) Dades publicades pel Ministeri d’Economia i Hisenda (Deute viu de les entitats locals 2008, 2009 i 2010)
L’Alcalde de Moià ha posat a sobre la taula, i de forma descarnada, la gravetat de la situació econòmica que viuen molts ajuntaments del nostre país. Certament, fa tan sols quatre anys resultava impensable que un ajuntament pogués arribar a plantejar-se el fer un concurs de creditors (suspensió de pagaments), i molt menys encara, com ha fet aquest Alcalde els darrers dies, la impossibilitat per poder pagar les nòmines dels treballadors de l’Ajuntament a curt termini. Però avui això és lo que hi ha, i Moià, més que una excepció, pot ser-ne punta de llança.

Però, molts us preguntareu, perquè està passant tot això? Doncs be, al meu parer, les causes son múltiples. Algunes, com el mal finançament dels ajuntaments, històriques; d’altres, com les relacionades amb la crisi i la punxada de la bombolla immobiliària, conjunturals. Però, en qualsevol cas, conjuntament amb aquestes causes, cal denunciar també la irresponsabilitat amb la que s’ha gestionat, per part dels governs de molts ajuntaments, una més que previsible baixada dels ingressos municipals en aquest període de crisi, sense que s’hagi actuat al mateix temps en una reducció de la despesa. Lo qual ha provocat dèficits, increments d’endeutament brutals, impagaments a proveïdors, etc.

Les dades que el Ministeri d’Hisenda va publicant des del 2008, indiquen que l’endeutament de molts ajuntaments ha crescut, en aquests tres últims anys, en uns percentatges molt preocupants, tal com ho feia també el dèficit. En concret el nostre Ajuntament, passava d’un deute viu de 4,16 milions d’euros al 2008  al de  6,24 al 2010. Un creixement del 50,11% en tres exercicis, però, amés, el dèficit del 2008 era de més d’un milió d’euros. Davant d’això doncs, que cal fer?

No serè jo, en aquests moments, qui ho digui. Però, vist des de fora, el primer que cal és recuperar la racionalitat, la coherència i el sentit comú que, al meu parer, alguns semblen haver perdut fa temps. En segon lloc, actuar de forma transparent i austera. Finalment, propiciar el diàleg i el consens, i gestionar amb la  responsabilitat que requereix la situació.

Res m’agradaria més que aquests haguessin estat els criteris amb els que el nou govern municipal de l’Ajuntament de Roquetes, hagués gestionat les seves responsabilitats en aquests poc més de dos mesos de funcionament. Però, de moment, apart de la pujada de sou de l’Alcalde i dels regidors del govern municipal .........

Adéu-siau i a esforçar-se. 

P.D. La xifra d’euros de deute per habitant, sols és significativa quan el nivell d’ingressos entre els Ajuntaments que es comparen es similar. Per exemple, un ajuntament amb molta activitat econòmica sempre tindrà més possibilitats de devolució del deute que un altre que no tingui tanta activitat econòmica tot i tenir el mateix deute per habitant tos dos. La mitjana estatal és de 616,65 euros/habitant.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada