dissabte, 27 de març del 2010

Democràticament insuportable

L’any 1999, a proposta del regidor de Cultura Ramon Barberà, que formava part del govern municipal del PSC i ERC d’aquell moment, en el context dels actes de celebració del 150 aniversari de Roquetes com a municipi independent, s’aprovaren amb el vot de tots els grups polítics de l’Ajuntament, unes bases per elegir des de llavors una persona o entitat que pels seus mèrits fos elegida com a “Roquetenc de l’any”. En aquesta elecció poden participar alcalde i regidors, entitats del municipi, centres educatius, institucions com l’Observatori de l’Ebre i les persones que haguessin estat elegides en anys anteriors com a Roquetenc de l’any i no tinguessin vot en funció de cap de les altres condicions.

En l’apartat de les votacions, les bases diuen literalment el següent:

“Es podran atorgar, tres vots al primer, dos al segon i un al tercer, en funció dels mèrits que es cregui mereix cadascun d’ells. També es pot votar únicament a un o a dos candidats en lloc de tres, però en aquest cas cap d’ells pot tenir més de tres vots, ni es pot votar la mateixa puntuació als candidats, i tots junts no poden superar els cinc vots”

En aquest context, el passat 24 d’abril a les sis de la tarda i en un acte públic, s’obrien els sobres amb el contingut dels vots emesos per 37 de les persones i entitats que tenien el dret de fer-ho. Abans d’obrir el primer sobre, el Regidor de Cultura Sisco Ollé, puntualitzava que aquelles paperetes que sumessin més de cinc vots serien considerades nul•les, davant la incredulitat dels regidors socialistes Toni Lara i Imma Casado que van advertir que, d’acord amb les basses, allò era incorrecte. Desprès d’inacabables discussions creuades, el govern del nostre Ajuntament va anular tretze dels trenta set vots emesos per haver donat tres, dos i un vot a aquells candidats que van considerar més adients.

En acabar el recompte, la discussió es va traslladar a la Comissió Informativa de Cultura on, sense que això sigui nou, l’Alcalde Paco Gas va insultar Toni Lara, i sense voler baixar del burro, el Govern d’ERC, C i U, PP i Alegret va consumar el frau electoral dictaminant el resultat sense tenir en compte els vots que, complint amb les bases, s'havíen declarat nuls. Democràticament indigne, inacceptable i, per reiterat, quasi be insuportable. Entre els vots que es van anular estava el meu i òbviament el d’altres persones i entitats que, havent-hi participat altres anys, han vist frustrada la seva participació per una interpretació capriciosa i errònia d’unes bases que el seu dia va aprovar tot el consistori i que, fins ara, s’havíen fet servir amb absoluta normalitat democràtica.


Bona nit i bona sort.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada