divendres, 11 de juny del 2010

Pressupostos municipals 2010Si neda com un pato, camina com un pato, te ales com un pato i fa qua qua, no hi ha dubte estem parlant d’un pato.

I un pressupost que, amb relació a 2009, baixa la despesa corrent el 6,53% mentre els ingressos ho fan el 10%, puja les despeses de personal el 4,22%, manté una despesa de més de 177 mil euros en mitjans de comunicació (més o menys el mateix que l’any passat) i destina a les diferents activitats festives 206 mil euros (3,75% de la despesa corrent), podrà ser moltes coses, però, no hi ha dubte, lo que es diu auster, auster, més aviat no gens.

D’altra banda, com es possible que si, tal com diu la nota de premsa de l’Ajuntament, les inversions reals baixen un 31,46% en relació a l’any passat, a la vegada aconsegueixin mantenir la voluntat del govern de no disminuir la inversió?, com es diu ratlles mes avall. Com poden dir que mantenen les partides per adquisició de sol per habitatge protegit, quan això es fa per l’imperatiu legal que suposa vendre patrimoni municipal destinat al sol? O parlar, per exemple, d’una obra que tot i que s’està realitzant, figurava als pressupostos de 2009?. En definitiva, no és veritat que les inversions no es retallin, ho fan i d'altra banda no deixa de ser lògic, donat que el nou Fons de l'Estat ja permet invertir fora de pressupost vuit cents mil euros.

En quan a la tendència a la política social engegada fa tres anys, en relació a l’any passat, el conjunt de les partides socials té un lleuger retrocés, efectivament, seguint la tendència del govern d'aquests tres anys.

Però el més fumut de la situació, i això no ho diuen, és que aquests pressupostos segueixen la línia d’aquest govern municipal de dèficit, i increment de l’endeutament (2,45 milions d’euros en tres anys a llarg termini i 800 mil euros a curt) justament allò que tothom coincideix que avui és un dels principals problemes de l’Administració pública espanyola.

I a tot això, us preguntareu, que diem els socialistes? Pos bé, d'això i d'altres coses relacionades amb els números de l'Ajuntament, us en parlaré al següent comentari d’aquest bloc, avui és molt tard i, com diem aquí, demà és dia de calçons vells.

Bona nit i bona sort.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada