dimarts, 25 de gener del 2011

El Plenari del mes de Gener


Caseta de camp tradicional

El Plenari d’aquest mes a l’Ajuntament es presentava amb dos únics punts a l’ordre del dia, tots dos relacionats amb qüestions urbanístiques. L’un, una modificació puntual del Pla General, que va quedar posposada el passat Ple, a instancies del nostre Grup, perquè, al nostre parer, a l’expedient administratiu de la modificació no quedava justificat (com és preceptiu) l’interès general de la proposta. Avui doncs, un cop corregit l’expedient, no hem tingut inconvenient en donar-li suport. Ens ha semblat raonable concentrar dos petites taques de sol destinats a equipaments públics i zones verdes en taques més grans, sense que per això es reduís ni un sol metre de sol destinat a aquestes finalitats a la zona industrial del Polígon de la Ravaleta.
Tot i donar-li suport, en cap cas aquest vot afirmatiu prejutja el que farem  quan es concretin els autèntics motius que han motivat la modificació, que, en definitiva, no son cap altra cosa que treure-li rendiment econòmic a una zona d’equipaments públics mitjançant una activitat privada. Ja veurem.
L’altre punt, consensuat per tots els grups polítics de l’Ajuntament, ha estat presentar al·legacions a les Normes de Planejament Urbanístic de les construccions agràries de les Terres de l’Ebre, que va aprovar inicialment el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. Aquestes al·legacions mantenen la voluntat política, dels que vam aprovar la revisió del Pla General l’any 2003, de que es puguin construir al nostre terme municipal petites edificacions, destinades a casetes d’eines o masets, amb un màxim de 40 m2 per a les primeres, i de 60 m2 per a les segones. Sempre que les finques, on es vulgui construir aquestes edificacions, tinguin una determinada superfície mínima, d’un jornal per a les primeres i quatre per a les segones.
Aquestes al·legacions, amés d’intentar mantenir el que ja permet l’actual Planejament Urbanístic de Roquetes, es justifiquen en la voluntat de contribuir a evitar dos qüestions prou importants que contribueixen a una transformació negativa del paisatge típic del nostre municipi, especialment a les planes amb conreu de secà. La construcció il·legal d’una banda, i l’abandonament de petites propietats amb poc rendiment econòmic, per l'altra.
En definitiva, el que avui hem aprovat és que, donada l’estructura de propietat pròpia de Roquetes, majoritàriament amb finques de poca superfície, la Generalitat permeti aquestes petites construccions que, en èpoques pretèrites, han estat tradicionals del municipi. Això si adaptant-les a les necessitats d’eines del camp actuals, i a unes mínimes condicions higièniques i de comoditat pròpies dels temps que vivim. Esperem que l’Organisme a qui van adreçades aquestes al·legacions tingui la sensibilitat suficient per tal d’aprovar-les.
Finalment, a l’apartat de precs i preguntes, hem mostrat la nostra disconformitat per l’incompliment de la legislació i la manca de respecte institucional cap al nostre grup, en no contestar el Govern municipal les cinc preguntes que els vam formular el passat Plenari que, tal com indica el Reglament d’Organització i Funcionament de les Administracions Locals, en no ser contestades a l’anterior sessió s’haurien d’haver contestat avui. En protesta per aquest comportament hem optat per no fer cap pregunta, tot i tenir interès en aclarir una actuació del Govern municipal d’aquestes darreres setmanes.
Però d’això us en parlaré al proper comentari.
Bona nit i bona sort.      

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada