dimarts, 18 de gener del 2011

Retre comptes és una qüestió de cultura democràtica


Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

El títol que encapçala aquest comentari, tot i que hi estic absolutament d’acord, no és meu. És el titular d’una entrevista, que el diari El Punt feia ahir, al Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb motiu que, encara a  data d'avui, un bon nombre d’administracions locals del nostre País no han presentat els comptes de les seves respectives corporacions, corresponents a l’any 2009. Entre elles l’Ajuntament de Roquetes.
Certament, una societat democràtica és també una societat amb normes que regulen els drets i els deures dels ciutadans, obligant per igual tant a l’administració com als administrats. Us imagineu el que passaria si ens saltéssim els terminis de les nostres obligacions tributàries?, si no féssim efectiu l’IVA, l’IRPF, o la Contribució Municipal (IBI), o l’Impost de Vehicles, a les dates fixades per l’Administració? Òbviament, el que passaria és que ens aplicarien un recàrrec, que ens sancionarien.
Doncs be, l’Administració també te unes normes que l’obliguen, i entre aquestes, la de retre els comptes anyals dintre d’un termini temporal. En el cas dels Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions, aquest termini acaba el 15 d’octubre de l’any següent al de l’exercici tancat. Malauradament, al dia d’avui encara un 35% d’aquestes administracions no ha presentat els de l’any 2009, i això, avui, pot penalitzar als ajuntaments infractors de la norma no rebent els ajuts compromesos per la Generalitat fins la presentació dels comptes.
Apart de la manca de compliment d’una obligació legal, és lamentable també que, en el cas del nostre Ajuntament, els regidors de l’oposició, en aquests moments, no tinguem encara la més mínima informació de com s’han tancat els comptes municipals, tot i haver-la demanada amb reiteració. Com és pot realitzar la “constitucional” tasca de control i fiscalització del govern d’una institució democràtica, si aquesta incompleix, també en aquest aspecte, les més elementals regles del joc?
Efectivament, passant a negatiu l’afirmació del Síndic Major, no retre els comptes denota una manca de cultura democràtica per part de qui ho permet.
Bona nit i bona sort.
    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada