dijous, 27 de gener del 2011

Lluitar contral l'atur, respectant la legalitat, l'ètica i l'estètica

Manifestació contra el tancament de LEAR Roquetes
Crec que tots estarem d’acord en que, més enllà de les diferents anàlisi que es fan des de qualsevol àmbit social, polític o econòmic, les conseqüències més dramàtiques de la crisi son aquelles que et permeten identificar-les estant al costat de les persones que directament les pateixen, especialment en el nucli de convivència més proper.

Concretament a Roquetes l’any 2010 es tancà amb 639 persones inscrites a les llistes de l’atur, tres-cents seixanta cinc homes i dues-centes setanta quatre dones. Persones que coneixem, amb les que tenim relacions de veïnatge, amistat o familiars, i amb les que compartim també la seva preocupació per un futur incert. Son, en definitiva, la nostra gent.

És doncs en aquest difícil context social quan, especialment, aquells que tenim responsabilitats públiques hem de posar el millor de natros mateixos i el màxim esforç per superar aquesta situació. La lluita contra la crisi i les seves conseqüència ha de ser el nostre principal objectiu com a polítics del mon local, i ja que les possibilitats i recursos municipals son limitats, hem de procurar que totes les accions destinades a reduir el nombre d’aturats, amb fons públics, estiguin guiades pel compliment de la legalitat, la més exquisida transparència i objectivitat, i amb la voluntat política d’ajudar, prioritàriament, a aquells conciutadans que pitjor ho estan passant. Cal tenir present que, dels 639 conciutadans aturats a finals d’any, vint i nou no rebien cap tipus de subsidi, i aquests, al meu parer, haurien de ser objecte d’atenció prioritària per part de l’Ajuntament.  

Ja us deia ahir el perquè no vam utilitzar el dret que tenim de fer preguntes al Govern de l’Ajuntament al darrer Plenari. Doncs be, tot seguit, us relataré allò que teníem interès en conèixer, de boca de l’Alcalde, i que, segurament, tampoc ens hagués contestat si li haguéssim preguntat.

Fa anys que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) posa a disposició dels Ajuntaments el que s’anomenen Plans d’Ocupació que, en definitiva, son subvencions per a que els municipis puguin contractar persones desocupades, amb criteris de prioritat per als col·lectius amb més dificultats per trobar un lloc de treball (majors de 52 anys, menors de trenta, aturats de llarga durada, persones amb minusvalia, dones víctimes de la violència de gènere.... i en qualsevol cas destinats preferentment a persones que no cobrin cap subsidi).

El nostre Ajuntament fa molts anys que es presenta a aquestes convocatòries, i aquest ha estat també el que ha fet l’actual govern per a l’exercici 2011. Doncs be, pocs dies després de començar l’any, ens assabentàvem  que una persona familiar directa d’un/a membre del Govern municipal, havia estat contractada per l’Ajuntament mitjançant un Pla d’Ocupació, ocupant una plaça d’auxiliar administrativa, curiosament, a unes dependències on es desenvolupa una tasca de la que n’és regidor/a responsable el familiar de la persona contractada.

Advertits d’aquesta situació, vam demanar l’expedient administratiu d’aquests Plans d’Ocupació, i s’incrementà la nostra perplexitat. Resulta que:
1)    Aquesta persona, ha estat contractada dintre un projecte que l’Ajuntament va anomenar “Roquetes Intercultural” (això del nom te la seva importància, ja ho veureu), per al qual sols es van presentar dues persones, sent aquest l’únic dels projectes on sols hi ha dos candidats/es. A la resta n’hi havia moltes més (entre set i vint persones).
2)     El segon aspecte que ens va cridar l’atenció, és que de les tres característiques preferents dels candidats per a aquest projecte, la persona contractada no en complia cap, o al menys, dos de les tres no constaven a l’expedient, i l’altre, clarament, l’incomplia.
3)    Tampoc la candidata complia l’article 34 de l’Ordre de Treball 235/2009, al que la pròpia memòria del projecte, elaborat per l’Ajuntament, va fer referència específica.
4)    La persona contractada, en aquest moments, desenvolupa una activitat específica d’auxiliar administrativa, però el nom del projecte, “Roquetes Intercultural”,  en cap cas indicava que aquesta fos l’activitat a realitzar, ni incentivava tampoc que el Servei d’Ocupació de Catalunya pogués presentar candidats/es amb experiència administrativa, que estiguessin aturades, i que amés complissin els altres requisits de la convocatòria. 

En fi davant una situació que planteja tants dubtes, més encara quan el beneficiari/a és un familiar directe d’un Regidor/a del Govern de l’Ajuntament, ens hagués agradat que l’Alcalde s’hagués avançat al malestar que aquesta decisió pot generar entre tantes persones aturades del nostre municipi, i hagués explicat, per iniciativa pròpia, per que s’ha contractat a aquesta persona amb les condicions que abans he descrit. Com no ho ha fet, aquesta és una de les preguntes que haguéssim plantejat al Plenari d’ahir, si els regidors del Govern i l’Alcalde tinguessin per costum contestar a les preguntes que els fa l’oposició, tal com recull la legislació local.  

Jutgeu vatros mateixos.

Bona nit i bona sort.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada