dimarts, 20 de juliol de 2010

Teníem o no teníem raó?

Avui, teníem ple extraordinari al nostre Ajuntament. El punt central del debat era l’acceptació o no de les reclamacions que el Grup Municipal del PSC havíem presentat a l’aprovació inicial dels pressupostos, d’acord amb allò que preveu la Llei Reguladora d’Hisendes Local. La majoria política dels quatre partits del govern ha tombat, com no podia ser d’altra manera, les nostres reclamacions però el debat ha demostrat de forma evident que teníem raó jurídica i política. Anem a pams.

El set de juny! s’aprovava inicialment el Pressupost Municipal per al 2010, vam votar en contra. El govern de Paco Gas no va acceptar la nostra proposta de diàleg i consens per trobar solucions conjuntes a la crítica situació de les finances municipals.

En aquell Ple ja fèiem palès que hi havia partides del Pressupost que no s’ajustaven a la normativa legal. Bàsicament, tres partides d’ingressos que en el seu conjunt pujaven més d’1,1 milions d’euros. Per resumir-ho, s’havia pressupostat uns ingressos per sancions urbanístiques sense que, en contra del que diu la llei, quedessin afectats al Patrimoni Municipal del Sòl. Denunciàvem també, que no podia ser que si es tenia una subvenció del 50% per a una inversió, la Reforma de l’Antic Ajuntament, aquesta subvenció s’imputés en la seva totalitat al pressupost del 2010, quan el govern municipal ha plantejat executar un 50% de les obres el 2010, i la resta el 2011. Finalment, desprès que poguéssim analitzar el document que, segons l’Alcalde, havia motivat que el pressupost de 2010 hagués endarrerit la seva aprovació més de cinc mesos, vam comprovar que, l’escrit, de data 10 de maig, era una carta del Director del Consell Català de l’Esport on li deia a l’Alcalde que s’iniciava el tràmit legal per sol•licitar al Govern de Catalunya l’autorització per concedir una subvenció de 840 mil euros, d’acord amb la normativa del Govern de la Generalitat per a subvencions de mes de 300 mil euros, es a dir la subvenció al Pavelló no estava aprovada.

També, com a conseqüència que el nostre grup presentés aquestes reclamacions, l’Alcalde al seu darrer torn i sense opció a rèplica, de l’últim ple ordinari, acusava al nostre grup d'haver impedit, al haver presentat reclamacions als pressupostos, que les entitats que reben subvencions de l’Ajuntament mitjançant conveni de col•laboració, com el Patronat de Festes, La Lira, el C.D. Roquetenc, el C.Voleibol Roquetes i el tirador Joan Alcoba, poguessin cobrar una bestreta a compte dels seus convenis respectius. Fals de tota falsedat. Legalment la despesa corrent d’un pressupost queda automàticament prorrogada d’un exercici a l’altre, i  les subvencions son despesa corrent. Per tant, si haguessin volgut (o pogut), fins i tot abans del 7 de juny podien haver fet entregues a compte a aquelles entitats que ho havien demanat.

Doncs be, com us deia a l’inici d’aquest comentari, el debat ens ha donat la raó. Ningú del govern municipal ha estat capaç de demostrar que els ingressos per sancions urbanístiques no estiguen afectats al patrimoni municipal del sòl. Tampoc ningú del govern ha donat cap mena de justificació que permeti entendre com potser que s’imputi al pressupost la totalitat d’una subvenció, quan sols es compromet la meitat de la inversió. Finalment, l’Alcalde ha confirmat que la subvenció del Pavelló encara no ha estat aprovada, segons ell demà l’aprovarà el Govern de la Generalitat, cosa de la que ens alegrem. Però lo cert, cert, és que l’obra està acabada i inaugurada. Es a dir, els més d’un milió d’euros per al Pavelló, que consten al pressupost del 2010, s’han executat sense cap recolzament econòmic, i ni el més mínim rigor legal. Teníem o no teníem raó?.

En quan a les subvencions a les entitats, el Regidor de Cultura del Govern municipal, en una curta intervenció carregada de sinceritat, ha afirmat que si no s’havia pagat a entitats com La Lira, el Roquetenc o el Voleibol, i en canvi si que s’havia fet a Observatori, i finalment al Patronat de Festes, el motiu era per la falta de liquiditat de l’Ajuntament. Desmuntant així. de manera estrepitosa, les acusacions de l’Alcalde al nostre grup, i confirmant la mala salut de la tresoreria municipal . Natros haguéssim volgut que s’hagués pagat a totes les entitats, i abans del que ho han fet o ho faran. Legalment i pressupostàriament era possible però, pel que ha dit Sisco Ollé, el motiu és que no hi ha un ral! (traducció lliure de “ la falta de liquiditat” que afirmava el Regidor de Cultura), i que natros ja havíem denunciat a l’acabament del plenari d’abans de Festes Majors. Teníem o no teníem raó?.

Però no ens alegrem, la gravetat de la situació obligaria a que, tots plegats, féssim un exercici de responsabilitat política que permetés superar la situació. Natros ho seguirem intentat.  

Bona nit i bona sort.

Cap comentari:

Publica un comentari