dimarts, 26 d’octubre de 2010

Diàleg,debat, per a què? 7 a 6, i figues a la gorra

Efectivament, l’equip de govern del nostre Ajuntament, “mantenint el tarannà dialogant i participatiu” que ha caracteritzat tot l’actual mandat municipal, ha decidit treure a concessió administrativa el servei d’abastament d’aigua municipal, per un període de quinze anys. El tema semblava de prou importància i repercussió per pensar que mereixia un acurat debat i diàleg entre tots els grups  representats al Plenari de l’Ajuntament..

Doncs no, un cop més ens trobem amb l’inici d’un expedient realitzat mitjançant decret d’Alcaldia (tot i ser-ne competent el Ple), i d’un plec de clàusules administratives que es dictamina en Comissió Informativa sense haver-lo pogut llegir, i pel que diu l’Alcalde a la Comissió, ni tan sols els membres del Govern municipal.  Es a dir, uns i altres  tenim que manifestar-nos en relació a un plec de clàusules  de quaranta dues pagines i seixanta tres articles, que permetrà adjudicar per quinze anys el servei municipal d’aigua del nostre poble, sense ni haver-lo llegit. Això que us relato, sense diàleg ni debat, es produeix el passat 21 d’octubre, dijous de la setmana passada. Òbviament, el Govern municipal va votar a favor, i natros ens vam abstenir (és fa difícil manifestar-te en relació a allò que no coneixes).

Be, divendres 22 ens envien la convocatòria del Ple. Hi trobem a faltar documentació, la demanem, i dilluns 25 ens la envien per correu electrònic, i així, d’aquesta manera tan profundament dialogant, arribem a avui, dimarts 26, en que anem a un plenari, en que aquest és pràcticament l’únic punt de l’ordre del dia. Respecte a la oposició?, diàleg?, debat?; per a què?, si amb els set vots dels quatri-partits en tenen prou.

Ara és molt tard, i demà és dia de calçons vells i de matinar, així que permeteu-me que del Plenari, us en parli al comentari de demà.

Bona nit i fins demà.

Cap comentari:

Publica un comentari