dimarts, 19 d’octubre de 2010

Nova subvenció del Govern de l'Estat per a Roquetes


Nau de LEAR

Efectivament, el Govern socialista de l’Estat ha fet possible que,  amb una subvenció d’un milió sis-cents cinquanta mil euros,  el nostre Ajuntament adquireixi les naus del que van ser les instal·lacions de LEAR fins ara fa uns mesos.

Aquest ajut forma part dels deu milions d’euros que el passat Consell de Ministres va aprovar per a la re-industrialització de les Terres de l’Ebre, d’acord amb les propostes presentades pels agents socio-econòmics del territori, mitjançant l’agència de la Generalitat Acció 10. Certament, en un moment de retallades pressupostàries , una quantitat important per tal de dinamitzar la nostra economia.

Aquesta noticia em sembla extraordinàriament positiva per a la nostra Ciutat. Després del shock anímic que suposà el tancament de LEAR per a Roquetes, i també per al conjunt del territori, calia una reacció de les administracions superiors com la que ha tingut en aquest cas l’Administració de l’Estat, un cop escoltats els agents econòmics de les nostres terres. Aquests diners públics haurien de permetre la gestió, des de l’Ajuntament, d’un espai ben preparat per a l’ubicació d’activitat econòmica industrial al nostre municipi, be sigui per a projectes empresarials de dimensió gran o mitjana, o be per acollir iniciatives més petites que generin ocupació.

En aquests poc més de dos anys de legislatura estatal, el Govern de Zapatero, haurà aportat al nostre Ajuntament, com a mesures per a sortir de la crisi, quasi quatre milions d’euros. Aquests diners han permès, ames de generar llocs de treball, la realització d’infraestructures i equipaments que sens dubte han millorat la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Tan sols per dir-ne alguna de les més significatives, les remodelacions dels enllumenats de Roquetes i la Raval de Cristo, o els Carrers del Casc Antic propers a l’Església.

La importància d’aquests recursos per a Roquetes, ha estat inversament proporcional a la dimensió publicitària que el Govern del nostre Ajuntament li ha donat. “Estic segur” que la  diferència entre el “bombo i platerets” que han utilitzat per inaugurar o fer públiques determinades actuacions (inclús amb ajuts molt inferiors) de Departaments o Institucions amb responsabilitats polítiques d’ERC i Ci U, i el fet que, fins ara, ni tan sols s’hagi inaugurat cap de les obres acabades amb els diners dels Fons Estatals (finançades al 100%), no es deguda a una utilització partidista per part de l’Alcaldia del nostre Ajuntament.

En fi, l’important, en aquest cas, és que, gràcies al Govern d’Espanya, les naus de LEAR seran ara de l’Ajuntament i, en la seva capacitat de gestió la possibilitat que es creïn llocs de treball i riquesa al nostre municipi.

Bona nit, i bona sort.

Cap comentari:

Publica un comentari