dimecres, 27 d’octubre de 2010

El Plenari d'ahir 26-10

Doncs be, tal com us deia ahir, en aquest comentari intentaré explicar els aspectes més importants del que ahir ens proposava el Govern, al Plenari de l’Ajuntament, per tal d’iniciar el procés que permetrà adjudicar a una empresa, durant quinze anys, el servei d’abastament d’aigua a la població de Roquetes, i la nostra visió al respecte..

El sistema que havia funcionat fins ara era per arrendament de servei. És a dir,  l’arrendatari feia el servei de subministrament i de gestió, i l’Ajuntament li pagava una retribució. El resultat final era, que a la facturació dels rebuts que pagaven els ciutadans, li restàvem la retribució a la empresa que feia el servei, però qui marcava els criteris, no sempre de caire econòmic, amb els que els ciutadans havien de pagar l’aigua sempre era l’Ajuntament.

Amb el sistema aprovat avui, un cop s’adjudiqui, l’empresa concessionària pagarà  a l’Ajuntament dos canons, un de fix i un altre de variable, a canvi de fer la gestió del servei d’abastament d’aigua potable a la població.  Pot semblar el mateix, però no ho és. Abans, l’Ajuntament tenia marge per establir una polítiques de gestió de l’aigua, no basada exclusivament en l’equilibri financer que en tot moment haurà de tenir, a partir d’ara, la concessió per a l’empresa que se li adjudiqui el servei.

És a dir, abans, per exemple, es podia establir un increment a les tarifes mínimes per sota de l’IPC (o no incrementar-les) i a la vegada elevar els sobre-consums per damunt d’aquest Índex, per tal de desincentivar, amb el preu, l’ús irresponsable de l’aigua. Un dels fonaments de la Nova Cultura de l’Aigua. Ara, això no es podrà fer, d’acord amb el Plec de Clàusules, la concessió anirà vinculada per una banda a l’evolució de les tarifes d’acord amb l’Índex de Preus al Consum, i de l’altra a l’equilibri econòmic de la concessió, es a dir que li surtin els números a l’empresa concessionària.

Sorprenentment, a la proposta, no apareixen suficients incentius, al nostre parer, per a que les empreses que s’hi presenten efectuïn propostes tècniques que permetin millorar el servei, per exemple, d’una xarxa que l’any 2009 perdia el 25% de l’aigua elevada des del pou i potabilitzada (162 mil metres cúbics). En tot lo que això suposa de malbaratament d’un be escàs, i també de recursos econòmics. Les millores tècniques suposen tan sols el 35% dels punts per guanyar la concessió.

Però, el més flagrant de que aquesta proposta està pensada bàsicament per fer caixa, és el fet que s’obliga, a l’empresa que es vulgui adjudicar el servei, a avançar la totalitat dels quinze anys d’un dels cànons (quasi 300 mil euros) en el moment de la signatura del contracte d’adjudicació. És a dir, que amb aquesta bestreta dels quinze anys del servei d’aigua, l’equip de govern podrà tapar una part del forat econòmic que ells mateixos han ocasionat amb la seva nefasta gestió, davant una situació de crisis i reducció d’ingressos municipals 

Bé, en definitiva, ni s’ha propiciat el diàleg, ni la proposta ens ha paregut la més adequada per a fer front a la gestió d’un servei tan essencial com és el de l’aigua per a qualsevol municipi. Amés, estem segurs que, amb aquest plec de clàusules, a partir de 2012, com a mínim, l’increment del rebut dels usuaris serà el de l’IPC, sigui quina sigui la gestió que la empresa en faci.

Per tot això hi vam votar en contra.

Bona nit i bona sort.            

Cap comentari:

Publica un comentari