dimarts, 17 de maig de 2011

Transparència política i participació ciutadana

Si els eixos anteriors del nostre programa, dinamització de l’economia, millora de les finances municipals, serveis a les persones i qualitat de vida, dels que n’havia parlat en comentaris anteriors, son propostes importants per tal que Roquetes, d’aquí quatre anys, estigui molt millor que ho està en aquests moments, l’últim dels quatre eixos del Programa Electoral dels Socialistes no ho és menys d’important. La transparència política i la participació ciutadana son objectius absolutament irrenunciables de la nostra candidatura per tal de millorar la qualitat democràtica del nostre Ajuntament, que en aquests quatre anys de govern quatripartit ha fet passos enrere realment alarmants.
Per a natros, la transparència, en totes aquelles decisions que afecten els interessos dels nostres conciutadans, serà una realitat des del mateix dia que es constitueixi el nou govern municipal. On s’ha vist que tenint una revista municipal (pagada amb els impostos de tots els roqueteros i roqueteres) no s’hagi publicat, en quatre anys, ni un sol extracte dels acords presos per la Junta de Govern Local o el Plenari?  Cal canviar aquesta situació, la revista Roquetes i l’emissora municipal Antena Caro han de complir, en primera instància, aquesta voluntat de que arribi l’informació municipal a la ciutadania (no confondre amb la propaganda d’aquests quatre anys). Especialment, tindrem cura que es conegui els sous i indemnitzacions dels càrrecs públics, i  totes les contractacions d’obra pública i de personal.
La participació ciutadana, d’altra banda, ha de ser la principal eina que legitimi l’acció del nou govern municipal. Despatxos polítics oberts, instruments per a què “totes” les entitats es sentin co-protagonistes del futur del nostre poble, descentralització administrativa a la Raval de Cristo, a partir de la creació d’un Consell de Barri, mitjans de comunicació municipals al servei de tots els ciutadans, entitats de Roquetes i partits polítics amb representació a l’Ajuntament.
Així doncs, aquestes que segueixen son algunes de les nostres propostes en transparència política i participació ciutadana:
1)    Qualsevol contractació d’obra, servei o de personal es publicarà a la revista Roquetes i a la web de l’Ajuntament.
2)    Els sous i indemnitzacions de l’Alcalde i Regidors es publicaran als mitjans de comunicació municipals.
3)    Crearem la figura del Defensor del Ciutadà.
4)    Elaborarem un Reglament de Participació Ciutadana que permeti una major implicació a entitats i ciutadans en l’activitat municipal.
5)    Promourem la creació del Consell de Barri a la Raval de Cristo com a eina de descentralització administrativa, amb representació de tots els grups polítics de l’Ajuntament i les entitats del Barri.
6)    Constituirem un Consell Esportiu Municipal que coordini l’activitat al Pavelló Poliesportiu i les instal·lacions esportives.
7)    Els mitjans de comunicació municipal tornaran a estar oberts a tothom, reflectiran els acords dels òrgans de govern municipal i seran garants del pluralisme polític de l’Ajuntament.
 Amb la publicació de les nostres principals propostes d’aquest quart eix del programa electoral, tanco les entrades que en aquestes últimes setmanes us he anat fent arribar, mitjançant el bloc. El programa, amb totes les propostes, us l’anem portant als vostres domicilis, i amb tota seguretat, abans de divendres, el podreu consultar amb format paper.
Bona nit i bona sort.

Cap comentari:

Publica un comentari